Viisi syytä miksi yritykset käyttävät freelancereita vuonna 2024 digitaalisen markkinoinnin ja asiakashankinnan tehtäviin

Mika Heikinheimo | 2/2024

Yritykset lisäävät freelancereiden käyttöä edelleen vuonna 2024 useimpien tutkimusten mukaan. Mutta mitkä ovat suurimmat syyt miksi freelancereiden käyttöä lisätään ja päteekö ne syyt myös digitaalisen markkinoinnin ja asiakashankinnan osa-alueelle? 
Syyt freelancereiden käytön lisäämiseen on todennäköisesti osin itseaiheutettuja ja osin ulkoisia. Taustalla vaikuttaa tarpeet kustannussäästöihin, pienemmät inhouse-tiimit, mutta myös muut syyt. Tässä viisi yleisintä syytä freelancereiden käytön lisääntymiseen kyseisellä alueella. 
 1. Kustannussäästöt Yleisin syy freelancereiden käyttöön tutkimusten mukaan on kustannussäästöt. Useilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta palkata kaikkia tarvittavia henkilöitä 100 prosenttiseen työsuhteeseen kaikille erityisosaamista vaativille osa-alueille. Siten kalliin ammattilaisen työkuorman hallinta voisi tulla ongelmaksi. Kun kaikki kustannukset lasketaan tilanteessa, jossa henkilö pidetään töissä vajaalla työkuormalla tai hänen työaikaa ohjataan vähemmän tuottaviin tehtäviin päädytään usein freelancerin käyttöön. Tällöin maksetaan vain tehdystä työstä ja voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.
 2. Parhaan ammattitaidon saatavuus Toisena syynä tutkimuksissa on noussut esiin ammattitaito. Useat osa-alueet ovat niin laajoja ja nopeasti kehittyviä, että yhden ihmisen on vaikea hallita kaikki asiat. On mahdollista, että yrityksen oma henkilökunta on perehtynyt tiettyihin käytäntöihin tai teknologioihin ja kun halutaan uudistua, voi olla helpompi tehdä se henkilöiden kanssa, joilla on jo kokemusta tältä alueelta.

  Yhä useammat henkilöt pitävät freelancer-työskentelystä, jonka seurauksena freelancer-verkostojen määrä lisääntyy ja ammattilaisten määrä näissä verkostoissa kasvaa. Siten erilaisten ja eri kokemuksella olevien ammattilaisten saatavuus freelancer-palveluihin paranee jatkuvasti.

 3. Riskienhallinta Freelancereiden kanssa toimiminen on helppoa ja läpinäkyvää sekä yleensä freelancereilla on selkeät fokus-alueet. Toisaalta oman henkilöstön työkuorma halutaan pitää sellaisena, että heillä on työtä jatkuvasti. Tällöin yhdelle työntekijälle voi kertyä paljon erilaisia, kriittisiä tehtäviä ja yritys voi olla todella riippuvainen yksittäisistä työntekijöistä.

  Freelancerit ovat usein vastuussa rajatummasta kokonaisuudesta, jolloin he eivät ole niin kriittisiä kokonaisuuden kannalta. Kun freelancer-henkilöä halutaan vaihtaa tai henkilö ei ole enää saatavilla, on yhteistyötä helppo jatkaa toisen henkilön kanssa. Osan riskistä voi kattaa myös freelancer-palveluntarjoaja erilaisin mallein tilanteessa, jossa myös uusi freelancer halutaan samalta palveluntarjoajalta.

 4. Kuormitusvaihtelujen hallinta ja pitkien sitoumuksien välttäminen
  Digitaalisen asiakashankinnan ja markkinoinnin alueella työkuorman vaihtelut voivat olla suuria. Kun lanseerataan uutta tuotetta tai palvelua, otetaan käyttöön uusi markkinointiautomaatioratkaisu, käynnistetään uusia kampanjoita tai vaikka aloitetaan asiakashankinta kokonaan uudella markkinalla, voi työkuorma olla hetkellisesti todella suurta. Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi ylläpitovaiheessa, työkuormitus voi olla todella kevyttäkin ja tähänkin tilanteeseen freelancer-palvelu voi soveltua normaalia työsopimusta paremmin.

  Freelancer-sopimuksien työkuormaa on yleensä helppo muuttaa ja todella harvoin sopimuksen pitää olla 5 päivää viikossa. On todella yleistä, että yhteistyön alussa työkuorma voi olla vaikka 5 päivää viikossa ja myöhemmin esimerkiksi vain 1 päivä viikossa. Tämäntyylinen yhteistyö on helppo rakentaa useimpien freelancer-palveluntarjoajien kanssa.

 5. Ammattilaisten löytämisen, palkkaamisen ja työskentelyn aloituksen helppous 
  Useimmilla palveluntarjoajilla on ajantasainen, helposti katselmoitava lista kullakin hetkellä vapaana olevista henkilöistä. Sopivan ammattilaisen löytäminen on helppoa osaamisalueen, kokemuksen, kielitaidon tai vaikkapa fyysisen sijainnin perusteella. Parhaassa tapauksessa oikeanlainen henkilö löytyy siis muutamassa minuutissa. Henkilöiden palkkaaminen ja työskentelyn aloitus on yleensä myöskin ammattimaista. Yritys voi valita haluamansa henkilön ja kun sopimuksen teko on todella selkeää, töihin päästään melkein heti. Samalla voi syntyä myös salassapitosopimus ja selkeys esimerkiksi siitä, kenen työkaluja ja ohjelmia käytetään.

  Seuraavaksi yritys valitsee yleensä henkilön ja aloittaa työskentelyn yrityksen omien prosessien mukaisesti tai pyytää freelancer-palveluntarjoajalta apua asiaan. Mikäli yritys kaipaa apua yhteistyön aloitukseen, freelancer-palveluntarjoajan aloituspalaverista, suunnitelmapohjista tai työkalu-vinkeistä voi olla merkittävää hyötyä.

Tässä siis suurimmat syyt freelancer-palveluiden käyttöön vuonna 2024. Listaa voisi helposti jatkaa pidemmälle ja listata erilaisia asioita ja hyötyjä, joita esimerkiksi Digital Boost 360 voi tarjota. Mikäli harkitsette digitaalisen asiakashankinnan tai markkinoinnin freelancer-palveluihin perehtymistä, ehkäpä voitte olla meihin yhteydessä.

Kiinnostaako freelancer-palvelut tai haluatko jutella kuinka voisimme tehdä yhteistyötä?

Jätä Meille Yhteydenottopyyntö

Miten johdat maksullista mainontaa tehokkaasti?​

Ilmoittaudu yritysjohdon etäkahveille to 25.2, klo 10 - 10.45. Maksullinen mainonta myynnin tehokasvun työkaluna 2021.