Tietosuojaseloste

Digital Boost 360 Oy

Päivitetty 27.4.2020

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Digital Boost 360 Oy
Y-tunnus: 3130461-3
Osoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Sähköpostiosoite: mika (at) digitalboost360.com
Verkkosivut: https://digitalboost360.com/

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava
Nimi: Mika Heikinheimo
Osoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
Puhelinnumero: 040 5464 150
Sähköpostiosoite: mika (at) digitalboost360.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Keräämme verkkosivuillamme henkilötietoja. Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
– Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
–  Tilausten toimittamiseen
–  Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen
–  Suoramarkkinointiin
– Verkkosivujen liikenteen, konversion ja hakukonenäkyvyyden kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Tietojen keräämisen taustalla on tavoite kehittää yrityksemme toimintaa sekä muotoilla palvelumme
kohderyhmällemme sopivaksi. Käsittelemme henkilötietoja myös saadaksemme yhteyden potentiaalisiin
asiakkaisiin ja suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään niitä tietoja, mitä asiakas itse päättää itsestään ilmoittaa esimerkiksi
yhteydenottolomakkeen tai uutiskirjeeseen liittymisen kautta. Lisäksi tietoja kerätään
verkkoliikennöinnistä ja hakukonenäkyvyydestä Google Analytics ja Google Search Console –
työkalujen avulla.

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen
täytäntöön panemiseksi, suoramarkkinointiin tai asiakaspalvelun kehittämiseen. Asiakas saa halutessaan
pyytää tietojaan poistettavaksi ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä tai viestijältä itseltään lomakkeen kautta sekä viranomaisen
pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics ja
Google Search Console –analytiikkatyökalujen avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista
palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän
tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti
parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia
tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu
yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme
sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän
palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai
tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä
henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. 

footer logo

Työskentely

Pääkaupunkiseutu tai Pirkanmaa.

Yhteystiedot

Digital Boost Oy
Rautatienkatu 21 B, 5 krs
33100 Tampere

Jätä Meille Yhteydenottopyyntö

Miten johdat maksullista mainontaa tehokkaasti?​

Ilmoittaudu yritysjohdon etäkahveille to 25.2, klo 10 - 10.45. Maksullinen mainonta myynnin tehokasvun työkaluna 2021.